Reģistrēties viesu sarakstam

Vārds, Uzvārds*:

E-pasts*:

Telefons:

Dzimšanas datums:Reģistrācijas noteikumi:

Lai kļūtu par Coyote Fly viesu saraksta reģistrētu lietotāju, personai ir jāievēro Coyote Fly noteiktā reģistrēšanās kārtība.

Lietotājs apņemas reģistrācijai sniegt par sevi patiesu, precīzu informāciju un neizmantot citu vai fiktīvu personu datus.

Reģistrēties viesu sarakstam var tikai no 21 gadu vecuma.

Lietotājs piekrīt, ka visa viņa sniegtā informācija un dati tiek izmantoti, apstrādāti un glabāti Coyote Fly datu bāzē.

Lietotājs piekrīt, ka iegūtā informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar lietotāju, paziņotu par jauniem produktiem, akcijām, pakalpojumiem, dažādiem īpašiem piedāvājumiem, organizētu konkursus, aptaujas un citas aktivitātes.

Lietotājs reģistrējoties iegūst iespēju bez ieejas maksas apmeklēt Coyote Fly klubu (Tērbatas ielā 2), izņemot īpašus gadījumus – slēgtos pasākumus u.c. īpašus pasākumus, kuros ir paredzēta atsevišķa ieejas maksa.

Reģistrācija Coyote Fly viesu sarakstā negarantē iekļūšanu Coyote Fly klubā vienmēr un visos gadījumos – kluba apsardzei un face control atsevišķos gadījumos pastāv iespēja liegt ieeju klubā dažādu iemeslu dēļ (aizdomas par nepilngadību, neatbilstošs emocionālais, garīgais vai fiziskais stāvoklis, kluba kapacitāte u.c.)